ATÖLYELER

Gençlere ve toplumun tüm kesimlerine yönelik atölye çalışmalarımız katılımcıların hem bedensel hem zihinsel gelişimini destekliyor. Atölye katılımcıları yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedip, işi “mutfağında” öğrenme fırsatı buluyor.

Hitabet Atölyesi

Gençlerimizin ve katılımcılarımızın etkili konuşma tekniklerini öğrenebilmeleri, kendilerini olabildiğince net ifade edebilmeleri, ses ve nefes çalışmalarıyla anlatım becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla düzenlediğimiz hitabet atölyesinde farklı konu başlıklarıyla çeşitli eğitimler düzenliyoruz.

Eleştirel Düşünme Atölyesi

Anlamlı sosyal ya da bilimsel dönüşümler yaratacak çalışmalar gerçekleştirmek hedefiyle yaratıcı düşünme, fikir üretebilme, analiz yeteneği ve doğru karar alma becerisi kazanmak isteyen herkesin başvurabileceği bu atölyede çeşitli meselelere olgusal yaklaşımlar geliştirmek için okumalar ve verimli tartışmalar gerçekleştiriyoruz.

Tiyatro ve Film Çalışmaları Atölyesi

Gençlerimizin dramaturji ve sahne sanatları alanında temel bilgi ve donanımlara sahip olmaları ve gerek oyunculuk gerekse oyun yazarlığı alanlarındaki eğitimlerle desteklenmeleri için projeler üretiyoruz.

Çağımızın en güçlü iletişim araçlarından olan sinemanın hem teorik hem de teknik yetkinliğinin kazandırılması için eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca kısa film yarışmaları ve atölye çalışmalarıyla yedinci sanata ilgi duyanları buluşturuyoruz.

Sosyal Beceri / Sosyal Hareket Atölyesi

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sosyal ortamlarda, sosyal meselelerle alakalı konularda ifade kabiliyetlerini geliştirmek, sosyal sınırların ne olduğunu anlamalarını sağlamak, toplumsal olarak üretken ve değer odaklı işler ortaya koymalarına destek olmak amacıyla düzenlediğimiz atölyemizde ülkemizdeki ve dünyadaki sosyal hareketleri daha iyi tanıyabilmeyi, anlamlandırabilmeyi sağlayacak ortaklıklar etrafında buluşuyoruz.

Moda Tasarım Atölyesi

Renkler, desenler, stiller, trendler ve modaya dair birçok temel kavramın teorik planda ele alındığı ve işlendiği, dünyaya yön veren koleksiyonların ve tasarımcıların tanıtıldığı derslerle birlikte çizim, dikiş tekniklerinin de öğretildiği uygulamalı çalışmalara da yer verdiğimiz atölyemizde kendisini moda tasarımı konusunda geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Liderlik Atölyesi

Toplumsal ya da bireysel ideallerin gerçekleştirilmesine öncülük etmek, bir hedef doğrultusunda adım adım ilerlemek isteyen herkese; iletişim, müzakere, strateji geliştirme, sorunların tespiti ve çözüm üretme, kriz yönetme gibi başlıklarda çeşitli uygulamalarla eğitimlerin verildiği bu atölyemizde katılımcıların inisiyatif ve karar alma konularında becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.

Gönüllülük Atölyesi

İçinde yaşadığı toplumun ve dünyanın sorunlarına karşı duyarlı, kendisi dışındakilerin menfaatlerini de gözetebilen, kültürel, sosyal birikimini, emeğini, zamanını ve ilgisini paylaşmaktan çekinmeyen, girişimci, tecrübesi ölçüsünde sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak ve yeni projeler geliştirmek isteyen bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri bir zemin olarak tasarladığımız atölyemizde her yaştan katılımcıya açık çalışmalar gerçekleştiriyoruz.