HAKKIMIZDA

Şule Yüksel Şenler’in aziz hatırasını yaşatmak, korumak, örnek teşkil eden hayat hikayesini anlatmak, insan hak ve özgürlükleri konusundaki hassas ve öncü duruşunu, eşitlik kavrayışını, ayrımcılıklarla mücadeleye bakışını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2020 yılında kurulan vakfımız; toplumsal faydayı, barışı ve dayanışmayı gözeten bir duyarlılığı besleyecek kültür-sanat ve eğitim faaliyetleriyle, bilimsel çalışmalarla, çeşitli meselelerin her yönden ve tüm detaylarıyla konuşulabildiği organizasyonlarla ve platformlarla hem gençlere hem de toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı işler ortaya koymak üzere çalışmalarını başlattı.

Bu doğrultuda Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak, çağın getirdiği yeniliklere açık, bu yeniliklerle gelen araçları kullanarak kendini geliştirebilen, dönüştürebilen ve toplumsal değerler üreten bir vizyonla, temas ettiğimiz herkese yeni yollar açmak istiyoruz.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak gençlerin daha çok söz hakkı bulduğu zeminler oluşturup Şule Yüksek Şenler isminin temsil ettiği tecrübe ve birikimin anlamını çoğaltmayı hedefliyor, toplumsal sorunlara katılımcı çözümler üretmek için gayret ediyoruz.