Şule Yüksel Şenler

Akl-ı Selim, Kalb-i Selim, Zevk-i Selim

Bir fikrin, inancın ve gönül yüceliğiyle çiçeklenmiş bir iradenin temsili olan Şule Yüksel Şenler’in mücadeleyle geçen ömrünün aziz hatırasını yaşatmak ve korumak vakfımızın en temel gayesidir. Şule Yüksel Şenler’in her türlü ayrımcılığa karşı çıkan, insan onurunu ve özgürlüklerini gözeten hakkaniyetli ve vakur duruşunu gelecek nesillere aktarmak için gayretle yola koyulduk.

Faaliyetlerimiz

Çalışmalarımıza Ortak Olmak
İster misiniz?

Eğitimler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, konferanslar ve daha birçok faaliyet alanında yürüttüğümüz etkinliklere katılabilir, vakfımızın çalışmalarına ortak olabilirsiniz.

Devamını Oku
image
Hakkımızda

İnsana ve Haklarına Hürmetle Yaklaşmak

Şule Yüksel Şenler’in aziz hatırasını yaşatmak, korumak, örnek teşkil eden hayat hikayesini anlatmak, insan hak ve özgürlükleri konusundaki hassas ve öncü duruşunu, eşitlik kavrayışını, ayrımcılıklarla mücadeleye bakışını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2020 yılında kurulan vakfımız; toplumsal faydayı, barışı ve dayanışmayı gözeten bir duyarlılığı besleyecek kültür-sanat ve eğitim faaliyetleriyle, bilimsel çalışmalarla, çeşitli meselelerin her yönden ve tüm detaylarıyla konuşulabildiği organizasyonlarla ve platformlarla hem gençlere hem de toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı işler ortaya koymak üzere çalışmalarını başlattı.

Projelerimiz

Yenilikçi, Dönüştürücü ve Vizyoner Adımlar

Hem vizyonumuzu besleyen hem de toplumsal olarak dönüştürücü ve iyileştirici olmasını hedeflediğimiz, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda gerçekleştireceğimiz faaliyetleri de kapsayıcı bir şekilde destekleyen projeler üretiyoruz.

image
image
#heritage

Şule Yüksel Şenler Müzesi

“Şule Yüksel Şenler Vakfı Müzesi”; geride bıraktıklarıyla uzun yıllar boyunca geniş kitleleri etkileyen Şule Yüksel Şenler’in toplumsal bir fenomen haline gelmiş kişiliğinde örnekliğini ...

Devamını Oku

image
image
#workshop

Askıda Atölye

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak planlanan bu projede, gençlerin katılıp çeşitli alanlarda hem zihnen hem bedenen kendilerini geliştirebilecekleri, besleyebilecekleri ...

Devamını Oku

image
image
#openarea

Bir Fikrim Var

Vakıf olarak vizyonumuza değer katacak her fikre, düşünceye, işbirliğine, gönülden paylaşıma açığız. Yapılmasını istediğiniz, gerçekleşmesinden memnun olacağınız ...

Devamını Oku

Etkinlikler

Takviminize bizi de ekleyin!

Her ay düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığımız, başlayan, devam eden ya da gelecek programlarımıza, faaliyetlerimize, çalışmalarımıza etkinlik takvimimizi takip ederek ulaşabilirsiniz.