KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA BEYANI

  • Anasayfa
  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA BEYANI

“Mektup Projesi Aydınlatma Metni”nin tamamını okudum, anladım ve Vakıf’ın kişisel verilerimi ne şekilde işleyeceği hakkında bilgi sahibi oldum. Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin ve/veya velisi/vasisi olduğum kişilere ait kişisel verilerin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve aydınlatma metninde belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına aşağıda belirttiğim gibi özgür irademle onay verdiğimi, Vakıf tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi, Kanun çerçevesinde ve aşağıda tercihlerimi belirttiğim biçimde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesine rızam olduğunu; Tümünü okudum, anladım, kabul ediyorum.

Ad – Soyad Tarih İmza