İnanç ve Mücadeledir Üstün Gelen, Darbeler Değil

  • Anasayfa
  • İnanç ve Mücadeledir Üstün Gelen, Darbeler Değil

Vakfımızın mütevelli heyeti başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, 28 Şubat Darbesi’nin yıl dönümünde bir kamuoyu açıklaması yayınladı. Darbeyi tarihi ve toplumsal bağlamda ele alan Usta, başörtüsü yasaklarının ülkemizde bıraktığı yaralara dikkat çekerek, “Türkiye çok partili hayata geçtikten sonra neredeyse her on yılda bir darbelere sahne olmuş, muhtıralarla milletin iradesi hiçe sayılmıştır. Darbelerin sonucu olarak ise siyasi partiler kapatılmış, insanlara zulümler, işkenceler yapılmış; en temel hak olan “yaşam hakkı” ellerinden alınmıştır. Darbe vuku bulduğu dönemde militarist güçler tarafından tanklar sokaklarda yürütülmüş ve bir “korku imparatorluğu” oluşturulmak istenilmiştir. 28 Şubat’ın karanlık failleri; bazı medya organları, sendikalar, meslek kuruluşları, rantçı sermaye grupları, YÖK ve yüksek yargı mensupları, 28 Şubat’ta alınan MGK kararlarını halka olağanüstü bir algı ve zorlama ile dayatmışlardır.” dedi.

Bugüne kadar tüm darbeler bireylerin hayatını altüst ettiğini dile getiren Usta, “28 Şubat döneminde insanların bilhassa din ve vicdan hürriyeti ihlal edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci “ikna odalarında” türlü diretmelere maruz bırakılmış, okullardan uzaklaştırılarak ve katsayı zulmüyle fırsat eşitliği yok edilerek eğitim hakları ellerinden alınmıştır. Dernekler, vakıflar ve STK’ların ifade özgürlüğü engellenerek faaliyetleri durdurulmuştur. Yapılan fişlemeler ile insanların özel hayatlarının gizliliği yok sayılmıştır. “Başörtüsü yasağı” getirilerek birçok kamu görevlisi hakkında fişlemeler yapılmış, soruşturmalar açılmıştır. Birçok erkek de eşleri baş örtülü olduğu için işten atılmıştır. Toplumun seçme, seçilme ve siyasi faaliyet hakları bir çırpıda ellerinden alınmıştır.” değerlendirmelerinde bulundu.

Açıklamanın devamında “Bilinmelidir ki artık yeni Türkiye, demokrasinin hüküm sürdüğü ve hükümetlerin ancak milletin teveccühüyle, sandıktaki iradesi ile iktidarda kalabildikleri bir ülkedir.” diyen Usta, “Darbeler bir insanlık suçudur. İnsanlık onurunu hiçe sayan, bireylerin hayatlarını ve haklarını ihlal eden tüm darbelerin ve darbeci zihniyetlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.” sözleriyle darbelere karşı duruşunu ortaya koydu.

Usta açıklamasını sonlandırırken, “Bu noktada başörtüsü mücadelesinde sembol ve tavizsiz isim olarak öne çıkan, yazılarıyla ve konferanslarıyla kadınların hayatlarına cesaret ve kararlılık tohumları eken, vakfımızda ismini ve mücadelesini yaşattığımız Şule Yüksel Şenler’i ve mücadeleye ömrünü vakfetmiş, ahirete irtihal etmiş tüm dava kadınlarını ve erkeklerini rahmet ve minnetle anıyorum.” diyerek vakfımızın vizyonunu vurguladı.